Mamy połowę roku więc warto podsumować dotychczasową dynamikę wpisów klauzul niedozwolonych do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Warto odnotować, że do rejestru została właśnie wpisana klauzula niedozwolona numer 5000. Oznacza to, że przedsiębiorca który chciałby dzisiaj przeczytać wszystkie klauzule niedozwolone w rejestrze klauzul niedozwolonych UOKiK musiałby zapoznać się z lekturą obejmująca w sumie 1223 strony w formacie a4.

Wzrastająca dynamika wpisów do rejestru klauzul niedozwolonych – będzie kolejny rekord?

W podsumowaniu klauzulowym roku 2012 pisaliśmy, że był on rekordowy pod kątem ilości wpisów w rejestrze klauzul niedozwolonych – średnio wpisywano w zeszłym roku blisko 4 klauzule niedozwolone dziennie. Zobaczmy jak w poszczególnych latach od powstania rejestru (2002) kształtowała się liczba wpisów do rejestru klauzul niedozwolonych:

wykresKN

Okazuje się, że rok 2013 może być kolejnym rekordowym rokiem pod względem ilość wpisów publikowanych w rejestrze klauzul niedozwolonych – dynamika wpisów w 2013 roku wynosi w tym momencie blisko 5 klauzul dziennie (dokładnie 4,77) w porównaniu z blisko 4 klauzulami dziennie w zeszłym roku.

Dla dokładne zobrazowania dynamiki wzrostu ilości wpisów warto zapoznać się z również poniższymi liczbami obrazującym ilość klauzul niedozwolonych wpisywanych do rejestru w poszczególnych latach od jego powstania do dnia dzisiejszego:

 • 2002 – 33 klauzule niedozwolone
 • 2003 – 48 klauzul niedozwolonych
 • 2004 – 126 klauzul niedozwolonych
 • 2005 – 397 klauzul niedozwolonych
 • 2006 – 362 klauzule niedozwolone
 • 2007 – 330 klauzul niedozwolonych
 • 2008 – 248 klauzul niedozwolonych
 • 2009 – 273 klauzule niedozwolone
 • 2010 – 300 klauzul niedozwolonych
 • 2011 – 637 klauzul niedozwolonych
 • 2012 – 1403 klauzul niedozwolonych
 • 2013 – 844* klauzul niedozwolonych (*na dzień 26 czerwca 2013 r.)

Jak widać rekordowym rokiem pod względem ilości wpisów był rok 2012. Natomiast w razie gdyby dynamika z roku 2013 została zachowana to może się okazać, iż to on będzie rekordowy.

Kto najczęściej pozywał w 2013

Jak dotąd niekwestionowany liderem w ilość wpisów w pierwszym półroczy 2013 jest Stowarzyszenie „Towarzystwo Lexus” z siedzibą w Poznaniu, które posiada 354 wpisy. Kolejnym podmiotem, który posiada najwięcej wpisów ze swojego powództwa jest Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej „EXECUTIO IURIS” z siedzibą w Katowicach (132 wpisy). Na trzecim miejscu znajduje się Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie ze 127 wpisami.

Czołówka posiadająca jak dotąd najwięcej wpisów w rejestrze klauzul niedozwolonych w 2013 przedstawia się następująco:

 • Stowarzyszenie „Towarzystwo Lexus” z siedzibą w Poznaniu – 354 wpisy
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej „EXECUTIO IURIS” z siedzibą w Katowicach  – 132 wpisy
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie – 127 wpisów
 • Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – 41 wpisów
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Praw Konsumentów i Uczciwej Konkurencji „CLARITY” z siedzibą w Katowicach i Siemianowicach Śląskich – 30 wpisów.

Warto odnotować, że Stowarzyszenie „Towarzystwo Lexus” z siedzibą w Poznaniu posiada już w tym momencie więcej wpisów niż w całym zeszłym roku, w którym z jego inicjatywy zostało wpisanych 294 klauzul niedozwolonych.

Kto był najczęściej pozywany w 2013

Wśród najczęściej pozywanych branż w tym roku możemy wymienić tzw. inne usługi (277 wpisów) – pod tym pojęciem kryje się m.in przeprowadzanie konkursów, usługi kurierskie, często kwalifikowane są tutaj również klauzule niedozwolone zamieszczane w regulaminach sklepów internetowych. Na dalszych miejscach mamy handel elektroniczny (257 wpisów) oraz branże nieruchomości (89 wpisów).

Podział na branże w 2013 r. wygląda następująco:

 • Inne usługi – 277 wpisów (konkursy, usługi kurierskie, często również sklepy internetowe)
 • Handel elektroniczny – 257 wpisów
 • Nieruchomości – 89 wpisów
 • Usługi telekomunikacyjne – 62 wpisy
 • Usługi internetowe – 41 wpisów
 • Usługi bankowe – 40 wpisów
 • Sprzedaż konsumencka – 36 wpisów
 • Turytstyka – 25 wpisów
 • Usługi finansowe – 14 wpisów

Jak widać turystyka nie jest już pod takim ostrzałem jak jeszcze w latach poprzednich. Na czoło wysuwa się natomiast branża sprzedaży internetowej.

Przyczyny zwiększającej się liczby wpisów w rejestrze klauzul niedozwolonych

Z powyższego wynika jednoznacznie, że klauzul niedozwolonych w rejestrze klauzul niedozwolonych ciągle przybywa, a w ostatnich dwóch latach tempo to jest znacznie większe. Wystarczy wskazać, że największy „gracz” – Stowarzyszenie „Towarzystwo Lexus” z siedzibą w Poznaniu posiada już w tym momencie więcej wpisów w 2013 r. niż w całym zeszłym roku, w którym z jego inicjatywy zostało wpisanych 294 klauzul niedozwolonych.

Przyczyn tego stanu rzeczy jest co najmniej kilka. Przede wszystkim wzrasta liczba podmiotów specjalizujących się w pozywaniu przedsiębiorców za posiadania klauzul niedozwolonych. Znaczny wzrost klauzul niedozwolonych w branży handlu elektronicznego związany jest nie tylko z dużą ilością klauzul niedozwolonych zawartych w regulaminach sklepów internetowych, ale także z co raz większą ilością powstających sklepów internetowych.  Regulaminy te są ogólnodostępne i często wystarczy wpisanie odpowiedniej frazy do wyszukiwarki aby odnaleźć sklep internetowy oraz regulamin, który zawiera zakazane postanowienia, a niestety wielu sprzedawców idąc na skróty kopiuje regulaminy i to często zawierające klauzul niedozwolone (polecamy także: Klauzulowe BHP – dlaczego sprzedawcy internetowi wciąż popełniają te same błędy?).

Już w tym momencie można zauważyć, że obniżenie kosztów zastępstwa z 360 zł do 60 zł na niewiele się zdało i raczej nie powstrzyma osób pozywających przedsiębiorców. Ostatnio głośno jest o adwokat, która wytacza nawet do 40 pozwów przeciwko jednemu podmiotowi – to pokazuje, że efekt obniżenia stawki może prowadzić do odwrotnych skutków niż zamierzone.