Rejestr klauzul niedozwolonych

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Postanowienia stosowane przez przedsiębiorców i uznane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) za klauzule niedozwolone są publikowane w jawnym rejestrze prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) – rejestrze klauzul niedozwolonych.

[warning]W rejestrze klauzul niedozwolonych opublikowano już ponad 6050 klauzul niedozwolonych i wciąż publikowane są nowe (stan na maj 2015)[/warning]

W rejestrze publikuje się m.in. treść danego postanowienia oraz dane przedsiębiorcy, które takie postanowienie stosował. Rejestr jest aktualizowany średnio co kilka dni, a rocznie dochodzi około kilkuset nowych wpisów. Większość z nich się powtarza w tej lub innej formie, aczkolwiek zdarzają się również nowe postanowienia, które warto mieć na uwadze przy tworzeniu lub sprawdzaniu swojego regulaminu sklepu internetowego, regulaminu serwisu lub warunków uczestnictwa.[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image border_color=”grey” img_link_target=”_self” style=”vc_box_circle” image=”1486″ img_size=”full” img_link_large=””][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Jak wygląda wpis w rejestrze klauzul niedozwolonych

Do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKiK wpisano już ponad 6000 klauzul niedozwolonych. Poniżej prezentujemy przykładowe wpisy w rejestrze:

„W przypadku nie zastosowania się do warunków ust. 5 niniejszego paragrafu kupujący traci prawo do wystąpienia przeciwko sprzedawcy z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu uszkodzenia towaru”

„Reklamować można towary już używane, ale tylko jeśli wady wynikły w trakcie ich użytkowania”

„W następujących przypadkach Gwarant może zdecydować o utracie uprawnień gwarancyjnych: (…) dokonywana bez zgody Gwaranta zmian w pojeździe wpływających na jego parametry techniczne, montażu urządzeń ingerujących w jego układ elektryczny oraz urządzeń będących źródłem fal magnetycznych i radiowych”

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Dlaczego warto sprawdzać rejestr klauzul niedozwolonych

Dlaczego tak ważne jest bieżące monitorowanie rejestru? Postępowanie związane z uznaniem danego postanowienia za niedozwolone jest bardzo kosztowne dla przedsiębiorcy – średni koszt takiego postępowania to 1000-1500 zł, a często stosowaną praktyką jest mnożenie powództw przez różnego rodzaju stowarzyszenia (ale także konsumentów) w celu maksymalizacji kosztów i zachęcenia przedsiębiorcy do zawarcia „ugody”. Warto od razu dodać, że ugoda taka nie ma mocy wiążącej dla sądu i mimo jej zawarcia sąd może nie zgodzić się na cofnięcie powództwa.

Sam rejestr jest zbudowany mało profesjonalnie i poruszanie się po nim jest utrudnione tym bardziej, że liczba postanowień wpisanych do rejestru wynosi już ponad 6000 i ciągle rośnie – od początku 2013 tempo wynosi blisko 5 klauzul niedozwolonych dziennie.[/vc_column_text][vc_column_text]

Zagrożenie związane z klauzulami niedozwolonymi

Stosowanie klauzul niedozwolonych rodzi dla przedsiębiorcy szereg niebezpieczeństw, które wiążą się z obniżeniem przez niego ochrony praw konsumenta. Przykładowo może się narazić na kontrolę stosowanych przez siebie wzorców umowy przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, może również zostać pozwany w ramach tzw. kontroli abstrakcyjnej przed SOKiK (Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

[warning]Prezes UOKiK może nałożyć karę finansową w wysokości do 10 % przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy[/warning]

Inną kwestią jest obniżenie renomy takiego przedsiębiorcy i antyreklama w razie opublikowania jego danych w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa UOKiK.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]