Regulamin sklepu internetowego

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Regulamin sklepu internetowego to podstawowy dokument prawny regulujący zasady panujące w danym sklepie internetowym. To tutaj sprzedawca internetowy określa podstawowe obowiązki i prawa zarówno swoje jak i klienta. W regulaminie sklepu sprzedawca wypełnia także szereg obowiązków informacyjnych wobec konsumentów. Z prawnego punktu widzenia regulamin sklepu internetowego to wzorzec umowy sformułowany jednostronnie przez sprzedawcę (m.in. dlatego może on podlegać kontroli pod kątem klauzul niedozwolonych).

[warning]Nowa ustawa o prawach konsumenta nakłada na przedsiębiorcę obowiązek spełnienia ponad 21 obowiązków informacyjnych. Regulamin sklepu internetowego pomaga sprzedawcy spełnić ten obowiązek.[/warning]

Czy regulamin sklepu internetowego jest obowiązkowy

Obecne sklepy internetowe są dość mocno rozwinięte technologicznie, tj. udostępniają różne usługi elektroniczne jak np. konto, interaktywny formularz zamówienia, czy też newsletter. W przypadku świadczenia tego typu usług, niejako „obok” głównych funkcji sklepu internetowego tj. sprzedaży towarów, niezbędne jest przygotowanie i udostępnienie klientom sklepu regulaminu sklepu internetowego.

Poza tym regulamin jest dobrym miejscem na spełnienie większości obowiązków informacyjnych wobec klientów, a z uwagi że zazwyczaj wymagana jest jego akceptacja dla złożenia zamówienia sprzedawca ma również możliwość nałożenia na klienta określonych obowiązków, czy też ograniczenia swojej odpowiedzialności (np. wobec klientów-przedsiębiorców).

Co powinien zawierać dobry regulamin sklepu internetowego

Dobry regulamin sklepu internetowego nie powinien zawierać klauzul niedozwolonych oraz powinien wypełniać na ile to możliwe obowiązki informacyjne wobec klientów. Dodatkowo w razie świadczenia usług drogą elektroniczną regulamin powinien określać co najmniej (1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, (2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca oraz zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, (3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także (4) tryb postępowania reklamacyjnego. Poza tym regulamin może określać pozostałe prawa i obowiązki zarówno sprzedawcy, jak i klienta sklepu internetowego[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image border_color=”grey” img_link_target=”_self” style=”vc_box_circle” image=”1389″ img_size=”full” img_link_large=””][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Zagrożenie związane z klauzulami niedozwolonymi

Podstawowym zagrożeniem dla każdego regulaminu, czy też umowy skierowanej do konsumentów są klauzule niedozwolone.

Stosowanie klauzul niedozwolonych rodzi dla przedsiębiorcy szereg niebezpieczeństw, które wiążą się z obniżeniem przez niego ochrony praw konsumenta. Przykładowo może się narazić na kontrolę stosowanych przez siebie wzorców umowy przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, może również zostać pozwany w ramach tzw. kontroli abstrakcyjnej przed SOKiK (Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

[warning]Prezes UOKiK może nałożyć karę finansową w wysokości do 10 % przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy[/warning]

Inną kwestią jest obniżenie renomy takiego przedsiębiorcy i antyreklama w razie opublikowania jego danych w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa UOKiK.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Przykładowe klauzule niedozwolone

Przykładowe niedozwolone postanowienia umowne to takie, które: wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie; przyznają kontrahentowi konsumenta uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy; nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy; uzależniają zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w przyszłości dalszych umów podobnego rodzaju; przewidują obowiązek wykonania zobowiązania przez konsumenta mimo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez jego kontrahenta.[/vc_column_text][vc_column_text]

Jak wygląda wpis w rejestrze klauzul niedozwolonych

Do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKiK wpisano już ponad 6000 klauzul niedozwolonych. Poniżej prezentujemy przykładowe wpisy w rejestrze:

„W przypadku nie zastosowania się do warunków ust. 5 niniejszego paragrafu kupujący traci prawo do wystąpienia przeciwko sprzedawcy z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu uszkodzenia towaru”

„Reklamować można towary już używane, ale tylko jeśli wady wynikły w trakcie ich użytkowania”

„W następujących przypadkach Gwarant może zdecydować o utracie uprawnień gwarancyjnych: (…) dokonywana bez zgody Gwaranta zmian w pojeździe wpływających na jego parametry techniczne, montażu urządzeń ingerujących w jego układ elektryczny oraz urządzeń będących źródłem fal magnetycznych i radiowych”

[/vc_column_text][vc_column_text]

Ile kosztuje przygotowanie dobrego regulaminu sklepu

Każdy regulamin wymaga indywidualnej wyceny – zależy ona od wielu czynników, w tym od modelu sprzedaży w sklepie internetowym, kierowania sprzedaży B2C oraz B2B, branży itd. Cena standardowego regulaminu sklepu internetowego przygotowanego przez prawnika to koszt od 350 zł netto.

Bezpłatną wycenę uzyskasz wypełniając formularz wyceny dostępny na naszej stronie.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]