W trakcie prac nad projektem rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącym obniżenia stawki minimalnej w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone z 360 zł do 60 zł mamy okazję poznać stanowisko jednego z dwóch najprężniej działających stowarzyszeń pozywających przedsiębiorców o stosowanie niedozwolonych zapisów – Stowarzyszenia „Towarzystwo Lexus” z Poznania.

Stanowisko Stowarzyszenia „Towarzystwo Lexus” z Poznania

Stanowisko jest jasne – Stowarzyszenie zamierza nadal kontynuować swoją działalność, a projektowana zmiana nie zmieni nic w praktyce działania Stowarzyszenia.

W swoim piśmie skierowanym do Ministerstwa Sprawiedliwości Stowarzyszenie stwierdza:

podstawowym problemem jest stosowanie przez przedsiębiorców niedozwolonych klauzul umownych w obrocie z konsumentami. Dlatego też za swój cel i osobistą ambicję przyjęliśmy doprowadzenie do stanu, kiedy nikt w Polsce nie będzie już więcej naruszał praw konsumentów.

Dalej Stowarzyszenie zauważa, że wnoszenie pozwów w sprawach o uznanie postanowień za niedozwolone to jego uprawnienie ustawowe i nikt nie ma prawa krytykować organizacji pozarządowej tylko za to, że korzysta ona ze swoich uprawnień w interesie nas wszystkich – konsumentów. Dla przypomnienia – w roku 2012 opublikowano w rejestrze klauzul niedozwolonych blisko 1400 klauzul niedozwolonych, z czego najwięcej zostało wpisanych w wyniku działania Stowarzyszenia „Towarzystwo Lexus” – piszemy o tym tutaj: Klauzulowe podsumowanie roku 2012 – rekordowe 4 klauzule/dzień

Zdaniem Stowarzyszenia obniżka stawek spowoduje wręcz nasilenie jego działalności i wnoszenie do SOKiK jeszcze większej liczby pozwów. Uzasadnieniem mają być mniejsze koszty w razie ewentualnej przegranej Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zwróciło także uwagę na cel swojego działania:

Jesteśmy organizacją całkowicie społeczną, nie przyjmującą od kogokolwiek żadnych pieniędzy ani wsparcia. Dlatego też zmiana wysokości kosztów zastępstwa procesowego nic nie zmieni w naszym działaniu ani jego skali, gdyż nie o pieniądze tu chodzi, wbrew sugestiom Pana Ministra. Chodzi tylko i wyłącznie o dobro onsumentów, które jest naszym celem.

Dalej Stowarzyszenie pisze o nieudolności pracy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zdaniem Stowarzyszenia Państwo powinno pochwalać działania obywatelskie, które zastępują działania urzędników i nic nie kosztują budżetu państwa. Stowarzyszenie podkreśliło także, że projektowana zmiana w żaden sposób nie wpłynie na większy dostęp do pomocy prawnej, gdyż klient i tak będzie musiał zapłacić prawnikowi faktyczną stawkę rynkową, a nie zaproponowaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Towarzystwo Lexus odniosło się także do stwierdzenia Ministra Sprawiedliwości zawartego w uzasadnieniu projektowanych zmian, a dotyczącego ograniczenia skali nadużyć pełnomocników reprezentujących organizacje społeczne przy wnoszeniu powództw do SOKiK. Stowarzyszenie stwierdziło, że jest to normalna praca prawnika, a ponadto żaden prawnik wnoszący pozwy do SOKiK nie został w żaden sposób ukarany, w tym dyscyplinarnie. Zdaniem Stowarzyszenia takie słowa Ministra Sprawiedliwości to twierdzenie wręcz zniesławiające i nie poparte żadnymi faktami.

Stowarzyszenie zaapelowało do Ministra Sprawiedliwości o wprowadzenie skuteczniejszych metod zmniejszenia liczby pozwów, jak skuteczniejsze działanie UOKiK, czy też podejmowanie szerokich działań edukacyjnych celem uświadomienia przedsiębiorców.

W podsumowaniu Stowarzyszenie stwierdziło:

prosimy przyjąć do wiadomości, że przyjęcie projektu rozporządzenia nie odniesie żadnych skutków zakładanych przez Pana Ministra, dostęp do fachowej pomocy prawnej ze strony pozwanych przedsiębiorców obniży się, będziemy składali jeszcze więcej pozwów do SOKiK skoro ryzyko procesowe sześciokrotnie się obniży.

Wnioski dla nas

A zatem jak widać z powyższego rok 2013 może być kolejnym rekordowym rokiem pod względem nowo-opublikowanych wpisów w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa UOKiK. Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do sprawdzenia swoich regulaminów i umów pod kątem występowania klauzul niedozwolonych.

PS.

Dla sprzedawców internetowych przygotowaliśmy klauzulowe BHP – piszemy o nim tutaj: Klauzulowe BHP – dlaczego sprzedawcy internetowi wciąż popełniają te same błędy?

Pełne stanowisko Stowarzyszenia „Towarzystwo Lexus” dostępne jest tutaj.