W dzisiejszym wpisie zastanowimy się, czy lepszym rozwiązaniem jest wzór regulaminu sklepu internetowego, czy też skorzystanie z pomocy w kompleksowym przygotowaniu indywidualnego regulaminu sklepu internetowego. Jak można się spodziewać każde z tych rozwiązań ma swoje plusy i minusy – poniżej postaramy się je wskazać oraz podpowiemy najlepsze rozwiązanie.

Regulamin sklepu internetowego to ważna część projektu jakim jest sklep internetowy. Dobry regulamin pozwala nie tylko zadbać o bezpieczeństwo sprzedawcy (także poprzez uniknięcie pozwów o stosowanie klauzul niedozwolonych, czy postępowań UOKiK w sprawach o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów), ale także wzmacnia jego wiarygodność w oczach klientów i oszczędza czas sprzedawcy w odpowiadaniu na kolejne pytania dotyczące reklamacji, czy zwrotów. Przez powyższe kryteria postaramy się poniżej ocenić każde z rozwiązań – zarówno wzór regulaminu sklepu internetowego, jak i jego indywidualne dopasowanie do danego sklepu.

Koszt przygotowania regulaminu sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego to przede wszystkim kwestia kosztów, na jakie może sobie pozwolić dany sprzedawca internetowy. Wzór regulaminu sklepu wydaje się w tym wypadku być najkorzystniejszym rozwiązaniem – ceny zaczynają się tutaj już od 100 zł i nie przekraczają 350 zł. Przykładowy wzór regulamin sklepu można znaleźć na przykład w serwisie CentrumSprzedawcy.pl – Regulamin sklepu internetowego – wzór z praktycznymi objaśnieniami i 12-miesięczną ochroną antyklauzulową

Jeżeli chodzi o regulaminy dopasowane to ceny zaczynają się najczęściej  od 450 zł – w tej cenie możemy otrzymać najczęściej sam regulamin bez sprawdzania np. maili sprzedażowych, czy też audytu stron informacyjnych sklepu. Bardziej rozbudowane usługi to koszt około 550-800 zł zł – tutaj sprzedawca może liczyć najczęściej obok powyższych usług sprawdzania maili sprzedażowych i stron informacyjnych także na stosowny certyfikat oraz monitoring regulaminu przez określony czas, np. 1 roku – taki pakiet oferuje np. serwis Prokonsumencki.pl.

Kryterium ceny:
Wzór regulaminu sklepu internetowego – regulamin dopasowany : 1:1

 

Bezpieczeństwo – brak klauzul niedozwolonych w regulaminie sklepu

Poniżej odniesiemy parametr ceny regulaminu sklepu internetowego do bezpieczeństwa jakie taki regulamin gwarantuje. Każdy sprzedawca internetowy chce się skupić przede wszystkim na sprzedaży towarów, a nie na obronie przed pozwami różnych stowarzyszeń mających na celu ochronę praw konsumentów. Dlatego tak ważne jest aby regulamin zabezpieczał sprzedawcę w tym zakresie.

Czy cena, którą ponosimy na początku to wszystkie koszty, które możemy ponieść?

Zdecydowanie nie. Wydatek na regulamin ma na celu przede wszystkim zadbanie o bezpieczeństwo sprzedawcy internetowego . Jak pokazuje rejestr klauzul niedozwolonych UOKiK sprzedawcy bardzo często korzystają / kopiują te same wzory regulaminów lub ich postanowienia, które bardzo często stanowią klauzule niedozwolone. W takiej sytuacji koszt skopiowanego „bezpłatnie” regulaminu lub taniego wzorku, za którym nie stoją specjaliści może znacznie wzrosnąć – koszt jednego postępowania w sprawie o uznanie postanowienia za klauzulę niedozwoloną to około 1000-1500 zł. Jak widać decydując się na określone rozwiązanie należy mieć na uwadze, że tanie lub darmowe rozwiązanie nie zawsze zabezpieczy nasze interesy. W przypadku tworzenia dopasowanego regulaminu to ryzyko również istnieje, aczkolwiek z uwagi na to, że taki regulamin przygotowywany jest przez prawnika ryzyko to jest znacznie mniejsze.

Czy klauzule niedozwolone to jedyne ryzyko związane z regulaminem sklepu?

Niestety nie. Oprócz obowiązku nie posiadania klauzul niedozwolonych w swoim regulaminie, sprzedawca obowiązany jest także do spełnienia wielu obowiązków informacyjnych wobec klientów – konsumentów. Obowiązki te wynikają przede wszystkim z dwóch zagadnień – świadczenia usług drogą elektroniczną w sklepie (np. konto klienta, czy newsletter) oraz sprzedaży towarów na odległość. Obie te kwestie omówimy dokładniej w następnym punkcie, tutaj jedynie napiszemy iż sankcją za niewypełnienie tych obowiązków informacyjnych jest ryzyko wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, z czym z kolei wiąże się możliwość nałożenia kary finansowej do 10 % przychodów (!) za poprzedni rok rozliczeniowy.

Przy okazji – jeżeli nie jesteś pewien, czy Twój regulamin jest wolny od klauzul niedozwolonych skorzystaj z naszego bezpłatnego audytu – chcę otrzymać bezpłatny audyt. Sprawdzimy go niezależnie od tego, czy jest to gotowy wzorek, czy też indywidualnie dopasowany regulamin.

Kryterium bezpieczeństwa:
Wzór regulaminu sklepu internetowego – regulamin dopasowany : 0:1

 

Kompleksowość – braki informacyjne w regulaminie sklepu

Gdy rozmawiamy ze sprzedawcami internetowymi często pytają się nas, czy nie lepiej aby regulamin był jak najkrótszy, gdyż wtedy minimalizuje się ryzyko posiadania klauzul niedozwolonych. Czy ta faktycznie jest? Naszym zdaniem zasada ta nie ma zastosowania w przypadku regulaminu sklepu internetowego – tutaj obok ryzyka klauzul niedozwolonych równie ważne jest zadbanie o spełnienie obowiązków informacyjnych.

Musimy pamiętać, że w przypadku krótkich regulaminów także nie mamy pewności, że nawet jeżeli taki regulamin zawiera tylko kilka postanowień to któreś z nich nie stanowi jednak klauzuli niedozwolonej – zdarzało nam się już znaleźć w regulaminie, który zawierał tylko 20 punktów  kilkanaście klauzul niedozwolonych.

Po drugie przepisy prawa nakładają na sprzedawcę pewne obowiązki informacyjne, które najlepiej spełnić właśnie w regulaminie (jest to najbardziej czytelne dla klientów + mamy możliwość łatwego związania klientów naszym regulaminem).  Naszym zdaniem nie jest możliwe zawarcie na 1-2 stronach wszystkich obowiązków informacyjnych.

Poprawny regulamin sklepu internetowego powinien uwzględniać wymogi informacyjne wynikające co najmniej z poniższych ustaw:

  • kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  • ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  • ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.);
  • ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.
  • ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm).

Ważne! Częstym „błędem” gotowych wzorów regulaminów jest to, że zawierają one jedynie warunki dotyczące zawierania umowy sprzedaży, a ani słowem nie wspominają o usługach świadczonych drogą elektroniczną poprzez sklep internetowy, jak np. konto klienta, newsletter czy interaktywny formularz składania zamówienia. W tym ostatnim wypadku ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną wprost nakłada obowiązek stworzenia regulaminu świadczenia takich usług. Należy pamiętać, że ryzyko posiadania braków informacyjnych obciąża zawsze sprzedawcę – w tym wypadku należy się liczyć z postępowaniem w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz możliwością nałożenia kary finansowej do 10 % przychodów (!) za poprzedni rok rozliczeniowy.

W przypadku regulaminów tworzonych na indywidualne zamówienie powyższa kwestia wygląda różnie – czasami regulamin spełnia powyższe obowiązki informacyjne, a czasami tylko częściowo lub wcale. Ryzyko braków informacyjnych jest tutaj jednak z reguły mniejsze niż w przypadku wzorów regulaminu. Ważne jednak aby to sprzedawca był świadomy powyższych wymogów, gdyż w razie ich niespełnienia to on ponosi odpowiedzialność.

Jeżeli masz wątpliwości, czy dany wzór regulaminu lub regulamin dopasowany zawiera powyższe informacje, także w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, to dopytaj najlepiej autora / wykonawcę regulaminu.

Kryterium kompleksowości:
Wzór regulaminu sklepu internetowego – regulamin dopasowany : 0:1

 

Czas przygotowania regulaminu sklepu internetowego

Kryterium czasu przygotowania regulaminu, tj. czas od momentu jego zakupienia do zamieszczenia na stronie sklepu, jest często równie ważne dla sprzedawców internetowych.

W tej potyczce wydaje się, że zdecydowanym zwycięzcą będzie wzór regulaminu sklepu – aczkolwiek należy tutaj też uwzględnić czas niezbędny do uzupełnienia takiego wzoru (warto w takim wypadku zwracać uwagę, czy do wzoru zostały dołączone praktyczne wskazówki, a miejsca do uzupełnienia  zostały specjalnie wyróżnione – jak np. tutaj: Regulamin sklepu internetowego wzór). Wydaje się, że całość nie powinna tutaj zająć więcej czasu niż 1 dzień, tym bardziej że wzór regulamin jest zazwyczaj gotowy do pobrania niezwłocznie po dokonaniu płatności.

W przypadku regulaminów indywidualnie dopasowanych (np. regulamin sklepu dopasowany na Prokonsumencki.pl) zazwyczaj potrzeba od dwóch do kilku dni roboczych na przygotowanie regulaminu. Czas ten bardzo często uzależniony jest także od samego sprzedawcy, gdyż prawnik do przygotowania regulaminu potrzebuje określonych informacji od sprzedawcy i w zależności od tego jak sprawna jest komunikacja, tak też przebiega szybkość prac nad regulaminem. Z doświadczenia wiemy również, że sprzedawca przy okazji regulaminu lubi dopytać o kwestie prawne związane z prowadzeniem sklepu internetowego oraz wyjaśnić swoje różne wątpliwości – wtedy czas pracy nad regulaminem może się również nieznacznie wydłużyć. Z opinii sprzedawców wynika, że w wypadku regulaminu dopasowanego ważniejsze niż czas, wydaje się być to aby regulamin był kompleksowy i bezpieczny.

Jeżeli jednak sprzedawca podejdzie do tematu regulaminu odpowiednio wcześniej oraz przeznaczy na jego przygotowanie / konsultacje odpowiednią ilość czasu to zarówno przygotowanie regulaminu dopasowanego, jak i uzupełnienie wzoru regulaminu sklepu nie będzie dla sprzedawcy uciążliwe – nie mniej jeżeli komuś zależy na czasie to zdecydowanym zwycięzcą będzie tutaj wzór regulaminu.

Kryterium czasu:
Wzór regulaminu sklepu internetowego – regulamin dopasowany : 1:0

 

Wzór regulamin sklepu internetowego c/a Regulamin dopasowany – podsumowanie

Z naszego małego porównania wynika, że zwycięzcą jest regulamin dopasowany (wynik 3:2 dla regulaminu dopasowanego). Dba on najlepiej o bezpieczeństwo sprzedawcy i zapewnia zazwyczaj kompleksowe spełnienie obowiązków informacyjnych wobec konsumentów. Sprzedawca dzięki kontaktowi z prawnikiem może uzyskać odpowiedź na swoje pytania i wątpliwości prawne związane z prowadzeniem sklepu.

Nie chcemy tutaj umniejszać jednak znaczenia wzoru regulaminu sklepu internetowego, który jeżeli jest przygotowany przez kompetentny specjalistów to równie dobrze może dbać o bezpieczeństwo sprzedawcy i kompleksowe spełnienie obowiązków informacyjnych, a przy okazji wiąże się z niższymi kosztami.

Jak zwykle decyzja należy do sprzedawcy internetowego, mamy nadzieje że nasz wpis pozwolił Ci przybliżyć plusy i minusy z jakim wiąże się określone rozwiązanie.