Przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy musi zadośćuczynić kilku podstawowym wymogom, które nakładają na niego powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wśród nich znajdują się również te z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 i późniejsze). Ustawa ta nakłada na usługodawcę, czyli podmiot świadczący usługi elektroniczne stworzenie i udostępnienie regulaminu świadczenia takich usług – czy jednak sprzedawca internetowy jest takim usługodawcą i powinien posiadać regulamin sklepu internetowego uwzględniający te kwestie? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć poniżej.

Czy regulamin sklepu internetowego jest obowiązkowy

Dzisiejszy sklep internetowy to nie tylko prosty formularz składania zamówienia, ale także często szereg dodatkowych funkcjonalności, jak interaktywne konto, newsletter, blog, możliwość wystawiania ocen i komentarzy. Co raz częściej możemy znaleźć również mocno rozbudowane wyszukiwarki i porównywarki produktów. Niektóre sklepy zostały również wyposażone w liczne dodatkowe narzędzia ułatwiające życie klientom, jak np. systemy obsługi reklamacji, czy zwrot towaru.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną świadczenie usługi drogą elektroniczną to wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych (np. internet).

Wydaje się całkiem zasadne uznanie, iż dzisiejsze sklepy również świadczą tego typu usługi (np. każdy klient może zalogować się do swojego konta w dowolnym czasie i może korzystać z jego funkcjonalności, jak np. podgląd historii zamówień, czy też umożliwienia komentowania i oceniania produktów).

A zatem właściciela sklepu, czyli sprzedawcę internetowego należy uznać za usługodawcę w myśl powyższej ustawy (także jeżeli sklep jest np. dzierżawiony od podmiotu trzeciego), który obowiązany jest posiadać regulamin świadczenia tego typu usług. Jest to wymóg konieczny, co więcej regulamin powinien być nieodpłatnie udostępniony usługobiorcom przed zawarciem jakiejkolwiek umowy. Jeśli zaś potencjalny klient ma problem z zapoznaniem się z nim, a chce skorzystać z usług sklepu, wówczas przedsiębiorca jest zobowiązany do udostępnienie owego regulaminu w taki sposób, by ten mógł się z nim zapoznać.

Co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego

W podstawowym zakresie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną ma określać rodzaj usług świadczonych droga elektroniczną, niezbędne do tego wymagania techniczne czy możliwości zawarcia i rozwiązania umowy oraz tryb reklamacyjny. Należy również nadmienić, że regulamin jest bardzo dobrym miejscem, w którym można zawrzeć wszelkie informacje dotyczące zawierania umów na odległość, czyli podstawowych regulacji, które muszą być spełnione przez strony zawierające taki rodzaj umów (podstawa prawna: art.9 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271). Są to podstawowe regulacje, które można zawrzeć w regulaminie – powinien on być jednak dopasowany do potrzeb konkretnego sklepu i sprzedawcy internetowego.

Negatywne konsekwencje nieposiadania regulaminu w sklepie internetowym

W razie nieposiadania regulaminu, usługobiorca (czyli nasz klient) nie jest związany jego postanowieniami, które mu nie zostały udostępnione. Może to prowadzić do wielu nieporozumień i przeszkód w prawidłowym prowadzeniu sklepu – klient nie będzie świadomy praw i obowiązków związanych z prawidłowym korzystaniem ze sklepu. Sprzedawca może w takim przypadku spodziewać się także wielu pytań ze strony klientów, na odpowiedź którym będzie musiał poświęcić sporo czasu.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie przewiduje co prawda specjalnych sankcji prawnych za brak posiadania regulaminu, aczkolwiek urzędnicy UOKiK mogą uznać brak posiadania wymaganego przepisami regulaminu za naruszenie zbiorowych interesów konsumenta co może się wiązać z sankcją prawną w postaci kary pieniężnej, mogącej wynosić nawet 10% przychodu sklepu za poprzedni rok rozliczeniowy (art.106 ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów). W przypadku dużych sklepów, mających duże przychody wspomniana kara może być bardzo dotkliwa.

Z naszej strony oczywiście zalecamy posiadanie regulaminu sklepu internetowego i to takiego, który jest bezpieczny zarówno dla sprzedawcy internetowego, jak i chroni interesy konsumenta. Ten cel może być osiągnięty przede wszystkim, gdy taki regulamin jest wolny od klauzul niedozwolonych.