Szybkimi krokami zbliżamy się do największej w ostatnich latach nowelizacji przepisów dotyczących prawa ecommerce. Zgodnie z dyrektywą unijną w sprawie praw konsumentów nowe przepisy powinny wejść w życie najpóźniej 13 czerwca 2014 r. Obecnie polska ustawa o prawach konsumentów jest po pierwszym czytaniu w Sejmie i trwają pracą w komisji.

[AKTUALIZACJA] Ostatecznie nowa ustawa o prawach konsumenta wejdzie w życie najprawdopodobniej dopiero w grudniu 2014 r. Szerzej można przeczytać o tym tutaj: Ustawa o prawach konsumenta przekazana Prezydentowi do podpisu – Przedsiębiorco szykuj się na zmiany!

Warto zatem przyjrzeć się, jak będzie wyglądało odstąpienie od umowy przez konsumenta bez podania przyczyny (popularnie zwane zwrotem towaru zakupionego przez Internet) zgodnie z nową ustawą o prawach konsuemnta. Będzie tutaj sporo zmian, nie tylko zostanie wydłużony termin do 14 dni, ale w końcu zostanie jasno wyjaśnione kto ponosi jakie koszty związane z odstąpienie od umowy.

Odstąpienie od umowy według nowej ustawy o prawach konsumenta

Infografika pochodzi z bezpłatnego szkolenia dla sprzedawców internetowych z nadchodzących zmian w prawie PrawoEcommerce.pl

prawoecommerce.pl

 

Podsumowanie

Infografika omawia kwestie związane z prawem odstąpienia od umowy przez konsumenta. Jest to temat, który zawsze budzi emocje i to zarówno  konsumentów, jak i sprzedawców. Łatwo zauważyć, że wiele pojęć jest niedookreślonych. W takim wypadku pozostaje czekać na doprecyzowanie tych przepisów przez orzecznictwo sądów i decyzji UOKiKu.

Co mówi dyrektywa w sprawie praw konsumentów: Ponieważ w przypadku sprzedaży na odległość konsument nie jest w stanie zobaczyć towarów przed zawarciem umowy, powinno mu przysługiwać prawo do odstąpienia od umowy. Z tych samych powodów konsument powinien mieć możliwość przetestowania i sprawdzenia towarów, które nabył, w zakresie niezbędnym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów. W odniesieniu do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, konsumentowi powinno przysługiwać prawo do odstąpienia od umowy z uwagi na potencjalny element zaskoczenia lub presję psychologiczną. Odstąpienie od umowy powinno powodować wygaśnięcie obowiązku wykonania umowy przez umawiające się strony.

Szkolenie dla sprzedawców internetowych

Z naszej strony zapraszamy sprzedawców internetowych do skorzystania z bezpłatnego szkolenia z nadchodzących zmian w prawie ecommerce 2014 r. Szkolenie jest bezpłatne i 21 lekcjach omawia szczegółowo nowe przepisy.

popup2

Źródło infografiki: prawoecommerce.pl