Poniżej zamieszczamy 29 klauzul niedozwolonych z branży handlu elektronicznego, które zostały opublikowane w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa UOKiK.

Nowe klauzule niedozwolone w handlu elektronicznym

Większość klauzul to typowe klauzule, które zostały już wielokrotnie wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych. Niestety nadal musimy o nich przypominać, gdyż można je nadal spotkać w regulaminach wielu sklepów internetowych.

Numer wpisu

Postanowienie wzorca umowy uznane za niedozwolone

Data dokonania wpisu

5736

„Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji”

5 sie 14

5741

„Sklep Italiaccaffe.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską”

5 sie 14

5744

„Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny”

5 sie 14

5745

„biodermasklep.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne produktów, wynikłe z transportu lub za niewykonanie bądź niewłaściwe wykonanie usługi przez Pocztę Polską lub firmę kurierską”

5 sie 14

5746

„Sklep internetowy yatta.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne”

11 sie 14

5747

„Sklep internetowy Drimer.pl ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie do kwoty zamówienia i nie odpowiada za szkody wynikłe z braku realizacji zamówienia lub jego nienależytej realizacji”

11 sie 14

5748

„mesoesteticsklep.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne produktów, wynikłe z transportu lub za niewykonanie bądź niewłaściwe wykonanie usługi przez Pocztę Polską lub firmę kurierską”

11 sie 14

5749

„Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep”

11 sie 14

5750

„Jeśli zwrot nastąpi w przeciągu tych 10 dni gwarantujemy zwrot w wysokości 100% zapłaconej kwoty za produkt przelewem wyłącznie na rachunek bankowy klienta”

11 sie 14

5751

„W przypadku zakupu towaru, na który wprowadzona jest błędna cena, przez obsługę sklepu bądź błąd serwera kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie a zamówienie zostanie anulowane”

11 sie 14

5767

„W przypadku wniesienia niezasadnej reklamacji oraz w przypadku niezasadnego odstąpienia od umowy, Kupujący ponosi koszty dostarczenia towaru do Sprzedającego oraz zwrotu towaru do Kupującego”

14 sie 14

5772

„(…) Zwrotom nie podlegają towary objęte promocją cenową lub/i wyprzedażą”

14 sie 14

5773

„Sklep e-sklep.holbex.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy wysyłkowe z umów usługi przewozowej i pocztowej”

14 sie 14

5774

„Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego”

14 sie 14

5775

„Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą internetową lub telefonicznie w ciagu 48 godzin od jego otrzymania, jednocześnie zastrzegając sobie prawo odstąpienia umowy, w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez kupującego”

14 sie 14

5776

„W przypadku zamówienia składającego się z kilku różnych produktów, sklep zastrzega sobie prawo do oddzielnego wysyłania produktów”

14 sie 14

5782

„W przypadku uszkodzenia opakowania (…) GALERIA GPS zastrzega sobie odliczenie kosztów nowego opakowania towaru (usunięcia szkody)”

14 sie 14

5783

„Ze względu na wymogi proceduralne nie będziemy rozpatrywać reklamacji: – bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę na uszkodzenie, które powstało podczas transportu, – w których brak fabrycznego opakowania reklamowanego towaru”

27 sie 14

5784

„W przypadku sporów mogących powstać z w związku z niniejszą Umową, ich rozpatrzenie będzie należeć do sądu arbitrażowego, właściwego miejscowo dla Sprzedającego”

27 sie 14

5791

„Sklep Kreateria zastrzega sobie prawo zmiany cen, opisów produktów, zmiany treści niniejszego regulaminu itp. treści na naszej stronie internetowej i w swojej ofercie”

27 sie 14

5793

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd wybrany przez powoda”

27 sie 14

5801

„Art. Maginarium nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy poczty polskiej lub firm kurierskich”

29 sie 14

5803

„Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego klient nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi, na prawo do odstąpienia od umowy, ani żadne inne”

11 wrz 14

5804

„W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika wszelkie koszty pokrywa Klient”

11 wrz 14

5805

„Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w obecności pracownika poczty polskiej lub kuriera, zgłoszenia stosownej reklamacji do firmy przewozowej oraz poinformowania o tym fakcie sklepu internetowego GattaBT”

11 wrz 14

5811

„Do odsyłanego towaru należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz reklamacji z naszej strony, oryginał faktury oraz protokół szkody sporządzony w obecności kuriera. Tylko wtedy reklamacja z tytułu uszkodzenia produktu w trakcie transportu zostanie przez nas uwzględniona”

17 wrz 14

5812

„Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub żądania przedpłaty”

18 wrz 14

5813

„Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej”

18 wrz 14

5814

„Zwracany towar nie może być uszkodzony, musi być w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu, bez śladów użytkowania oraz kompletny”

18 wrz 14

Podsumowanie

Powyższy wyciąg pokazuje, że każde postanowienie regulaminu zaczynające się na „Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności” lub „Sprzedawca zastrzega sobie”, to potencjalne postanowienie niedozwolone. Zachęcamy wszystkich sprzedawców internetowych do bieżącej lektury swoich regulaminów lub do skorzystania z bezpłatnego audytu regulaminu przeprowadzanego przez naszych prawników.