W tym wpisie omówimy przypadek sprzedawcy internetowego, któremu UOKiK wymierzył karę w wysokości 46 tysięcy złotych za między innymi błędy w jego regulaminie sklepu internetowego (decyzja nr RŁO 8/2016 z 12 października 2016 r.). Decyzja nie jest prawomocna, przedsiębiorca może odwołać się do sądu. Warto jednak omówić najważniejsze zarzuty postawione przez UOKiK sprzedawcy.

Wprowadzające w błąd postanowienia regulaminu sklepu internetowego

UOKiK w swojej decyzji zarzucił przedsiębiorcy stosowanie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. Przedsiębiorca w swoim regulaminie stosował zapisy wprowadzające w błąd konsumentów o treści:

„Możesz odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty zamówienia (…)”

„Po otrzymaniu i przyjęciu towaru EMISTOMARKET.PL zwróci Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego sprzętu (…)”,

„W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni roboczych od daty powtórnego przyjęcia towaru przez Sprzedającego” oraz „Po przyjęciu towaru przez nas, zwrot gotówki na Twój rachunek bankowy nastąpi do 14 dni od przyjęcia towaru”,

Przed wysyłką poinformuj nas o chęci odstąpienia od umowy poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego (…). Aby zwrócić towar utwórz formularz na podstawie poniższego schematu (…) ID Zamówienia, Przyczyna reklamacji, Imię i nazwisko, Adres e-mail, Telefon, Numer rachunku bankowego, Data stwierdzenia nieprawidłowości (…)”,

Powyższe postanowienia są sprzeczne z regulacjami wynikającymi z ustawy o prawach konsumenta. Podobne postanowienia już wielokrotnie pojawiały się w przygotowywanym przez nas raporcie klauzulowym.

Ponadto przedsiębiorca błędnie informował swoich klientów o objęciu niektórych jego produktów 5 letnią gwarancją, gdy w rzeczywistości miała zastosowanie jedynie 2 letnia gwarancja. Dodatkowo przedsiębiorca nie informował we właściwy sposób o o wzorze formularza odstąpienia od umowy. 

Podsumowanie

Decyzja UOKiK pokazuje, że przedsiębiorcy nadal mają problem ze stosowaniem przepisów ustawy o prawach konsumenta – mimo, iż obowiązuje już ona od blisko dwóch lat.