Reklamacja w banku oraz Rzecznik Finansowy – omawiamy projekt nowej ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Reklamacja w banku oraz Rzecznik Finansowy – omawiamy projekt nowej ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

W senacie trwają prace legislacyjne nad projektem nowej ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez instytucje finansowe i o rzeczniku finansowym. Jakie zmiany przyniesie ustawa, jeśli wejdzie w życie? Piszemy o najistotniejszych kwestiach, które reguluje, oraz kto i w...