Od publikacji naszego ostatniego raportu klauzulowego pojawiło się aż 66 nowych klauzul niedozwolonych – to blisko trzykrotnie więcej niż ostatnio.  Duża część nowych klauzul dotyczy handlu elektronicznego lub sprzedaży konsumenckiej, co pokazuje, że branża ta nadal jest szczególnie podatna na stosowanie klauzul niedozwolonych.

Ilość nowych klauzul świadczy o zwiększonej aktywności Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który po ostatniej zmianie linii orzeczniczej uwzględnia także powództwa o klauzule niedozwolone wielokrotnie wpisane już do rejestru. Tak przewidywaliśmy w ostatnim naszym raporcie klauzulowym, a teraz stało się to faktem. Jeszcze przez co najmniej kilka najbliższych miesięcy należy się spodziewać większej ilości klauzul niedozwolonych publikowanych w rejestrze.

Na dzień 27 lipca 2016 roku do Rejestru Klauzul Niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wpisano ogółem 6513 klauzul niedozwolonych (w tym aż 1369 klauzul dotyczy handlu elektronicznego, a 363 dotyczy sprzedaży konsumenckiej). Od momentu sporządzenia ostatniego raportu klauzulowego, to jest od 14 czerwca 2016 roku wpisano do rejestru łącznie 66 nowych klauzul niedozwolonych.

Poniżej wskażemy najczęstsze i najważniejsze naszym zdaniem klauzule niedozwolone opublikowane w ostatnim okresie, na które powinieneś zwrócić uwagę. Jeżeli znajdują się one w Twoim regulaminie lub w umowie, to zalecamy je usunąć, a przynajmniej skonsultować ich dalsze pozostawienie.

Jeżeli masz pytania do poszczególnych klauzul – skontaktuj się z nami, postaramy się wyjaśnić Twoje wątpliwości. 

Klauzule niedozwolone – czerwiec / lipiec 2016 r.

Poniżej przypominamy najczęstsze klauzule niedozwolone stosowane przez przedsiębiorców, które zostały wpisane do rejestru w ostatnim okresie:

 • „W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika wszelkie koszty pokrywa Klient” – klauzula niedozwolona numer 6512
 • „Wymiana rozpatrywana jest tylko i wyłącznie na podstawie oryginalnego paragonu bądź faktury VAT” – klauzula niedozwolona numer 6510
 • „W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych lub wadliwych danych, Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania realizacji zamówienia” – klauzula niedozwolona numer 6507
 • „Klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w przeciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki” – klauzula niedozwolona numer 6502
 • „Zwracany lub reklamowany towar należy przysłać do nas tylko i wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej” – klauzula niedozwolona numer 6500
 • „W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego” – klauzula niedozwolona numer 6498
 • „Klient zobowiązany jest do dostarczenia wskazanego w formularzu towaru w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania numeru zwrotu” – klauzula niedozwolona numer 6492
 • „Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe było bezpośrednim bądź pośrednim skutkiem lub nastąpiło w związku ze zdarzeniami lub stanami stwierdzonymi przez lekarza jako istniejące przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej” – klauzula niedozwolona numer 6489
 • „W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, w szczególności w przypadku stwierdzenia nieistnienia wady lub niezgodności towaru z umową albo w przypadku uszkodzenia lub pogorszenia towaru z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z przyczyn dotyczących klienta lub użytkownia towaru, klient może zostać obciążony kosztami testowania towaru oraz wszelkimi innymi kosztami związanymi z reklamacją. Towar zostanie klientowi odesłany na jego koszt, zaś w wypadku odmowy jego przyjęcia przez Klienta będzie przez sprzedawcę przechowywany nie dłużej niż 30 dni po czym zostanie zniszczony” – klauzula niedozwolona numer 6486
 • „Jedynym skutecznym sposobem na zgłoszenie reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego” – klauzula niedozwolona numer 6478
 • „W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa klient. Jeżeli klient nie odbierze odrzuconej reklamacji w ciągu 3 miesięcy od otrzymania decyzji towar zostanie zutylizowany” – klauzula niedozwolona numer 6463

Podsumowanie

Jeżeli znalazłeś choć jedną z tych klauzul w swoim regulaminie, to bezpieczniej będzie ją usunąć. Nie warto ryzykować pozwu za stosowanie klauzuli, ani postępowanie prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z nami – nasi prawnicy są do Twojej dyspozycji.