Już kolejny miesiąc można zauważyć zdecydowany wzrost ilość klauzul niedozwolonych publikowanych w rejestrze klauzul niedozwolonych. Jest to z pewnością skutek zmiany linii orzeczniczej, która miała miejsce w listopadzie zeszłego roku. Obecnie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie odrzuca pozwów, ale wydaje wyroki uznające dane postanowienia za niedozwolone oraz zarządza ich publikację w rejestrze klauzule niedozwolonych.

Od ostatniego raportu klauzulowego do rejestru wpisano aż 90 nowych klauzul niedozwolonych. Duża część nowych klauzul dotyczy handlu elektronicznego lub sprzedaży konsumenckiej, co pokazuje, że branża ta nadal jest szczególnie podatna na stosowanie klauzul niedozwolonych.

Jeszcze przez co najmniej kilka najbliższych miesięcy należy się spodziewać większej ilości klauzul niedozwolonych publikowanych w rejestrze.

Na dzień 14 października 2016 roku do Rejestru Klauzul Niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wpisano ogółem 6674 klauzul niedozwolonych (w tym aż 1491 klauzul dotyczy handlu elektronicznego, a 371 dotyczy sprzedaży konsumenckiej). Od momentu sporządzenia ostatniego raportu klauzulowego, to jest od 31 sierpnia 2016 roku wpisano do rejestru łącznie 90 nowych klauzul niedozwolonych.

Poniżej wskażemy najważniejsze naszym zdaniem klauzule niedozwolone opublikowane w ostatnim okresie, na które powinieneś zwrócić uwagę. Jeżeli znajdują się one w Twoim regulaminie lub w umowie, to zalecamy je usunąć, a przynajmniej skonsultować ich dalsze pozostawienie.

Jeżeli masz pytania do poszczególnych klauzul – skontaktuj się z nami, postaramy się wyjaśnić Twoje wątpliwości. 

Klauzule niedozwolone – wrzesień 2016 r.

Poniżej przypominamy najczęstsze klauzule niedozwolone stosowane przez przedsiębiorców, które zostały wpisane do rejestru w ostatnim okresie:

  • „Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z błędu w treści dyspozycji złożonej przez Posiadacza UNIKONTA lub jego pełnomocnika” – wpis numer 6674
  • „Zalogowanie się do systemu oznacza zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych wyłącznie przez firmę e-purpose Sp. z o.o., Grupa Allegro sp. z o.o., Opineo Sp. z o.o., danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji” – wpis numer 6673
  • „Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki” – wpis numer 6672
  • „Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne” – wpis numer 6666
  • „1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT)” – wpis numer 6661
  • „Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwość” – wpis numer 6645
  • „Towar reklamowany powinien być czysty. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji” – wpis numer 6587

Podsumowanie

Jeżeli znalazłeś choć jedną z tych klauzul w swoim regulaminie, to bezpieczniej będzie ją usunąć. Nie warto ryzykować pozwu za stosowanie klauzuli, ani postępowanie prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z nami – nasi prawnicy są do Twojej dyspozycji.