Najnowszy raport klauzulowy pokazuje, że Sprzedawcy niestety nie uczą się na swoich błędach i do rejestru klauzul niedozwolonych wpisanych zostało kolejnych 40 klauzul dotyczących handlu elektronicznego. Są to najczęściej tzw. klasyki, które już wielokrotnie zostały wpisane do rejestru.

Na dzień 12 maja 2016 roku do Rejestru Klauzul Niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wpisano ogółem 6423 klauzule niedozwolone (w tym aż 1307 klauzul dotyczy handlu elektronicznego, a 361 dotyczy sprzedaży konsumenckiej).

Od momentu sporządzenia ostatniego raportu klauzulowego, to jest 5 kwietnia 2016 roku do 12 maja 2016 roku wpisano do rejestru łącznie 67 nowych klauzul niedozwolonych. Z czego w kategorii Handel elektroniczny dodano w sumie aż 40 klauzul niedozwolonych, kategorii Sprzedaż konsumencka wpisano 6 nowych postanowień niedozwolonych.

Poniżej wskażemy najczęstsze i najważniejsze naszym zdaniem klauzule niedozwolone opublikowane w ostatnim okresie, na które powinieneś zwrócić uwagę. Jeżeli znajdują się one w Twoim regulaminie lub w umowie, to zalecamy je usunąć, a przynajmniej skonsultować ich dalsze pozostawienie.

Jeżeli masz pytania do poszczególnych klauzul – skontaktuj się z nami, postaramy się wyjaśnić Twoje wątpliwości.

Klauzule niedozwolone – kwiecień 2016 r.

Po ostatniej zmianie linii orzeczniczej Sądu Najwyższego, która miała miejsce 20 listopada 2015 r., należy się spodziewać ponownego zalewu rejestru klauzul niedozwolonych zapisami, które były już w nim wielokrotnie publikowane. Jest to możliwe, z uwagi na to, że pozwany został inny przedsiębiorca niż poprzednio.

Dlatego też poniżej przypominamy najczęstsze klauzule niedozwolone stosowane przez przedsiębiorców, które zostały wpisane do rejestru w ostatnim okresie:

  • „Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi, plomby bądź numery seryjne zostały zerwane lub uniemożliwiają identyfikację produktu oraz gdy wada powstała wskutek zwarcia instalacji elektrycznej” – wpis numer 6421
  • „W przypadku zwrotu towaru należność za zakupiony towar zostanie zwrócona Klientowi przelewem na wskazany rachunek bankowy natychmiast po jego otrzymaniu bez kosztów wysyłki” – wpis numer 6420
  • „Wszystkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy” – wpis numer 6419
  • „Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmienione zapisy Regulaminu są wiążące od chwili ich opublikowania na witrynie. Klienci zobowiązani są systematycznie przeglądać treść Regulaminu” – wpis numer 6418
  • „W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wartość zamówionych towarów zostanie zwrócona na konto Kupującego w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym” – wpis numer 6417
  • „…Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane jedynie w sytuacji, gdy uszkodzenie zostało zgłoszone spedytorowi w momencie odbioru przesyłki. Warukiem przyjęcia takiej reklamacji będzie spisanie wraz ze spedytorem protokołu reklamacyjnego” – wpis numer 6416

Podsumowanie

Jeżeli znalazłeś choć jedną z tych klauzul w swoim regulaminie, to bezpieczniej będzie ją usunąć. W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z nami – nasi prawnicy są do Twojej dyspozycji.