Na dzień 11 marca 2016 roku do Rejestru Klauzul Niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wpisano ogółem 6327 klauzul niedozwolonych (w tym aż 1252 klauzul dotyczy handlu elektronicznego, a 353 dotyczy sprzedaży konsumenckiej).

Od momentu sporządzenia ostatniego raportu klauzulowego, to jest 19 lutego 2016 roku do 10 marca 2016 roku wpisano do rejestru łącznie 47 nowych klauzul niedozwolonych. Z czego w kategorii Handel elektroniczny dodano w sumie aż 32 klauzul niedozwolonych, kategorii Sprzedaż konsumencka wpisano 1 nowe postanowień niedozwolonych.

Poniżej wskażemy najczęstsze i najważniejsze naszym zdaniem klauzule niedozwolone opublikowane w ostatnim okresie.

Jeżeli masz pytania do poszczególnych klauzul – skontaktuj się z nami, postaramy się wyjaśnić Twoje wątpliwości.

Klauzule niedozwolone – luty 2016 r.

Po ostatniej zmianie linii orzeczniczej Sądu Najwyższego, która miała miejsce 20 listopada 2015 r., należy się spodziewać ponownego zalewu rejestru klauzul niedozwolonych zapisami, które były już w nim wielokrotnie publikowane. Jest to możliwe, z uwagi na to, że pozwany został inny przedsiębiorca niż poprzednio.

Dlatego też poniżej przypominamy najczęstsze klauzule niedozwolone stosowane przez przedsiębiorców, które zostały wpisane do rejestru w ostatnim okresie:

  • „Wszelkie reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie będą uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego z udziałem firmy spedycyjnej. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie (nie później niź 48 godzin od otrzymania przesyłki) powiadomić o tym pisemnie (e-mailem) firmę Ecxeption. Reklamacje niespełniające podanej procedury nie będą uwzględniane” (Wpis numer 6324)
  • „…Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą/paragonem” (Wpis numer 6323)
  • „Wszystkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby sprzedawcy” (Wpis numer 6319)
  • Kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o koszt wysyłki do klienta” (Wpis numer 6317)
  • Przesyłka musi być opisana na kopercie jako ZWROT, nieoznaczone paczki nie będą przez Sprzedawcę przyjmowane, podobnie jak przesyłki, których zawartość nie jest kompletna i zgodna z przedmiotem sprzedaży” (Wpis numer 6314)
  • „SKLEP nie bierze również odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówień wynikające z winy producenta” (Wpis numer 6310)
  • „Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. Informacje o zmianach będą publikowane na stronie sklepu feniks LED system” (Wpis numer 6305)
  • Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu” (Wpis numer 6302)
  • „Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie nam zakupionego towaru w nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania.” (Wpis numer 6285)
  • „Jeżeli po otrzymaniu towaru kupujący znajdzie w nim uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien w obecności kuriera spisać protokół szkody, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków. Wymiana i zwrot produktu możliwa jest tylko na podstawie spisanego protokołu szkody.” (Wpis numer 6276)

Podsumowanie

Jeżeli znalazłeś choć jedną z tych klauzul w swoim regulaminie, to bezpieczniej będzie ją usunąć. W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z nami – nasi prawnicy są do Twojej dyspozycji.