Już 17 kwietnia rusza kontrola klauzul niedozwolonych bezpośrednio przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Aczkolwiek nadal należy się spodziewać nowych wpisów w rejestrze klauzul uznanych za niedozwolone przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – wynika to z faktu, że postępowania wszczęte przed 17 kwietnia będą prowadzone zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

Wracając do raportu – na dzień 5 kwietnia 2016 roku do Rejestru Klauzul Niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wpisano ogółem 6356 klauzul niedozwolonych (w tym aż 1267 klauzul dotyczy handlu elektronicznego, a 355 dotyczy sprzedaży konsumenckiej).

Od momentu sporządzenia ostatniego raportu klauzulowego, to jest 11 marca 2016 roku do 5 kwietnia 2016 roku wpisano do rejestru łącznie 29 nowych klauzul niedozwolonych. Z czego w kategorii Handel elektroniczny dodano w sumie aż 15 klauzul niedozwolonych, kategorii Sprzedaż konsumencka wpisano 2 nowe postanowienia niedozwolone.

Poniżej wskażemy najczęstsze i najważniejsze naszym zdaniem klauzule niedozwolone opublikowane w ostatnim okresie, na które powinieneś zwrócić uwagę. Jeżeli znajdują się one w Twoim regulaminie lub w umowie, to zalecamy je usunąć, a przynajmniej skonsultować ich dalsze pozostawienie.

Jeżeli masz pytania do poszczególnych klauzul – skontaktuj się z nami, postaramy się wyjaśnić Twoje wątpliwości.

Klauzule niedozwolone – marzec 2016 r.

Po ostatniej zmianie linii orzeczniczej Sądu Najwyższego, która miała miejsce 20 listopada 2015 r., należy się spodziewać ponownego zalewu rejestru klauzul niedozwolonych zapisami, które były już w nim wielokrotnie publikowane. Jest to możliwe, z uwagi na to, że pozwany został inny przedsiębiorca niż poprzednio.

Dlatego też poniżej przypominamy najczęstsze klauzule niedozwolone stosowane przez przedsiębiorców, które zostały wpisane do rejestru w ostatnim okresie:

  • „Podczas odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone i czy jego stan nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Kupujący powinien spisać z pracownikiem firmy kurierskiej protokół szkody, który będzie zawierał: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków. Jeżeli uszkodzenie zostanie zauważone po odjeździe kuriera należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Jedynie poprawnie spisany protokół uszkodzenia umożliwi wymianę sprzętu na nowy lub uzyskanie odszkodowania. Protokół należy przesłać niezwłocznie do siedziby sklepu internetowego Meble Idea. Reklamacje w firmie kurierskiej mogą być zgłaszane w przeciagu 5 dni od daty doręczenia przesyłki, po tym terminie reklamacje związane z uszkodzeniem towaru nie będą rozpatrywane” (wpis numer 6352)
  • „Zwracany towar należy odsyłać wraz z otrzymanym dowodem zakupu” (wpis numer 6350)
  • Koszty windykacji obejmujące: działania firmy windykacyjnej z tytułu wykonania przez tę firmę usług windykacyjnych należności Banku wynikających z Umowy kredytu/pożyczki, inne aniżeli określone w Sekcji II pkt 7 – według kosztów rzeczywiście poniesionych przez Bank, ale nie więcej niż 15% kwoty wymagalnej należności Banku z tytułu Umowy kredytu/pożyczki zleconej do windykacji frmie windykacyjnej” (wpis numer 6348)
  • Warunek reklamacji to wszelkie metki oryginalnie doczepione czyli produkt w stanie takim jak otrzymano” (wpis numer 6347)
  • „Zareklamować można tylko i wyłącznie produkt, u którego zauważono w momencie otrzymania jakiś błąd!” (wpis numer 6346)
  • „W przypadku reklamacji, zwrotu towaru, wymiany koszt pokrywa kupujący” (wpis numer 6345)
  • „Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego” (wpis numer 6343)
  • „Zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki i przedmioty uszkodzone z winy Kupującego. Taki towar zostanie ponownie odesłany do Kupującego na jego koszt” (6340)

Podsumowanie

Jeżeli znalazłeś choć jedną z tych klauzul w swoim regulaminie, to bezpieczniej będzie ją usunąć. W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z nami – nasi prawnicy są do Twojej dyspozycji.