W ostatnim okresie od przygotowania ostatniego raportu klauzulowego pojawiło się stosunkowo mało nowych klauzul niedozwolonych. Nadaj jednak jest to jednak blisko 25 klauzul, co daje blisko jedną klauzulę niedozwoloną dziennie. Co ważne duża część nowych klauzul dotyczy handlu elektronicznego lub sprzedaży konsumenckiej, co pokazuje, że branża ta nadal jest szczególnie podatna na stosowanie klauzul niedozwolonych.

Na dzień 14 czerwca 2016 roku do Rejestru Klauzul Niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wpisano ogółem 6447 klauzul niedozwolonych (w tym aż 1331 klauzul dotyczy handlu elektronicznego, a 362 dotyczy sprzedaży konsumenckiej).

Od momentu sporządzenia ostatniego raportu klauzulowego, to jest 12 maja 2016 roku do 14 czerwca 2016 roku wpisano do rejestru łącznie 24 nowe klauzule niedozwolone. Z czego w kategorii Handel elektroniczny dodano w sumie 27 klauzul niedozwolonych, a w kategorii Sprzedaż konsumencka wpisano 1 nowe postanowienie niedozwolone.

Poniżej wskażemy najczęstsze i najważniejsze naszym zdaniem klauzule niedozwolone opublikowane w ostatnim okresie, na które powinieneś zwrócić uwagę. Jeżeli znajdują się one w Twoim regulaminie lub w umowie, to zalecamy je usunąć, a przynajmniej skonsultować ich dalsze pozostawienie.

Jeżeli masz pytania do poszczególnych klauzul – skontaktuj się z nami, postaramy się wyjaśnić Twoje wątpliwości.

Klauzule niedozwolone – maj 2016 r.

Po ostatniej zmianie linii orzeczniczej Sądu Najwyższego, która miała miejsce 20 listopada 2015 r., należy się spodziewać ponownego zalewu rejestru klauzul niedozwolonych zapisami, które były już w nim wielokrotnie publikowane. Jest to możliwe, z uwagi na to, że pozwany został inny przedsiębiorca niż poprzednio.

Dlatego też poniżej przypominamy najczęstsze klauzule niedozwolone stosowane przez przedsiębiorców, które zostały wpisane do rejestru w ostatnim okresie:

  • „Klient zobowiązany jest do wniesienia na rzecz Pożyczkodawcy procentowej opłaty liczonej od ogólnej kwoty wnioskodawcy pożyczek, zwanej w dalszej części umowy Opłatą. W przypadku nie wniesienia opłaty umowę uważa się za nie zawartą” – wpis numer 6444
  • „Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Regulaminu jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Administratora” – wpis numer 6440
  • „Koszt dostawy (…) ponosi Kupujący i nie podlegają zwrotowi” – wpis numer 6439
  • „Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Po zmianie każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z nowym regulaminem. Jeśli go nie zaakceptuje, to powinien zaprzestać korzystania z serwisu jako Użytkownik i powiadomić o tym fakcie Właściciela sklepu, aby usunął jego konto” – wpis numer 6438
  • „Gwarantujemy zwrot ceny produktu w terminie 14 dni od chwili jego otrzymania. Koszt dostawy oraz zwrotu produktu nie jest zwracany przez sklep” – wpis numer 6437
  • „Sprzedawca zapewnia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych będą służyły wyłącznie do celów związanych z prowadzoną przez sprzedawcę działalnością gospodarczą” – wpis numer 6436
  • „W przypadku gdy reklamacja jest niezasadna, klient pokrywa koszty oględzin w wysokości 30 zł” – wpis numer 6435
  • '”Wypełnianie i wysłanie formularza oznacza również zapoznanie się z Regulaminem i akceptację warunków w nim zawartych” – wpis numer 6432

Podsumowanie

Jeżeli znalazłeś choć jedną z tych klauzul w swoim regulaminie, to bezpieczniej będzie ją usunąć. W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z nami – nasi prawnicy są do Twojej dyspozycji.