Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. W trakcie prac zgłoszono bardzo dużo uwag do przedłożonego projektu. Prezes UOKIK, który jest jednocześnie wnioskodawcą i autorem projektu odniósł się do tych uwag. Z uwagi na ich obszerność nie będziemy ich omawiać w tym wpisie. Poszczególne problemy będą przedmiotem odrębnych wpisów na naszym blogu. Chcemy jednak aby mieli Państwo najświeższy dostęp do postępów prac nad zmianą ustawy, dlatego też zapraszamy Państwa do lektury zarówno zgłoszonych uwag, jak i odpowiedzi na nie przygotowanych przez UOKiK. 

uokik nowelizacja

Z pełnym tekstem wszystkich uwag można zapoznać się na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Z tekstem odpowiedzi UOKiK można zapoznać się poniżej – kliknij i zapoznaj się z całym tekstem odpowiedzi UOKiK do uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji:

Tabela z uwagami I
Tabela z uwagami II

Autor dokumentów: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W odpowiedziach możemy przeczytać w odpowiedzi na zgłoszone uwagi m.in.:

Uwaga niezasadna. Por. art. 7 projektu ustawy. W związku z koniecznością ustalenia wzajemnej relacji przepisów obecnie obowiązujących i przepisów projektowanych, całkowicie zmieniających model kontroli abstrakcyjnej postanowień wzorców umów przyjęto, że prowadzony na podstawie dotychczasowych przepisów rejestr niedozwolonych klauzul będzie funkcjonował przez 10 lat od wejścia w życie ustawy. W stosunku do klauzul wpisanych do rejestru  Prezes UOKiK będzie orzekał o stosowaniu praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów na podstawie przepisów dotychczasowych (art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów), z uwzględnieniem wydanych w tym zakresie orzeczeń sądowych, w szczególności uchwały Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 17/15 oraz wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-119/15

Uwaga niezasadna. Przedsiębiorcy traktowani są w obrocie jako profesjonaliści. Decyzje Prezesa UOKiK będę publikowane w celach edukacyjnych.

Projektowana ustawa nie likwiduje kontroli incydentalnej i nie ogranicza prawa konsumenta do sądu.

Masz pytania do planowanej nowelizacji? Skontaktuj się z nami, postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje wątpliwości.