17 kwiecień 2016 – UOKiK wprowadza bardzo istotne zmiany!