Prezentujemy niniejszy krótki wpis w odpowiedzi na zapytanie jednego z czytelników, który wyraził wątpliwość, czy może samodzielnie złożyć do Sądu Apelacyjnego odpowiedź na zażalenie na postanowienie w sprawie odrzucenia pozwu o klauzule niedozwolone. Jego wątpliwości dodatkowo spotęgowała poniższa informacja zawarta na blogu jednej z Kancelarii:

Drugą ważną różnicą jest wymóg profesjonalnego zastępstwa procesowego świadczonego przez pełnomocnika – Radcę prawnego lub Adwokata. Nie jest to zalecenie, lecz obowiązek – udzielenie odpowiedzi samodzielnie (taka możliwość występowała w sprawach toczących się przed SOKiK) skutkować będzie jego odrzuceniem bez merytorycznego rozpatrzenia ze względu na błąd formalny.

Złożenie odpowiedzi na zażalenie do Sądu Apelacyjnego nie jest objęte przymusem adwokacko-radcowskim

Dementujemy! Złożenie  do Sądu Apelacyjnego odpowiedzi na zażalenie na postanowienie w sprawie odrzucenia pozwu o klauzule niedozwolone nie wymaga zastępstwa procesowego przez adwokata lub radcę prawnego. Taką odpowiedź można złożyć samodzielnie.

Przymus adwokacko-radcowski obowiązuje obecnie w postępowaniu cywilnym jedynie przed Sądem Najwyższym i jasno stanowi o tym art. 87[1] kodeksu postępowania cywilnego:

Art. 87[1]
§ 1. W postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych. Zastępstwo to dotyczy także czynności procesowych związanych z postępowaniem przed Sądem Najwyższym, podejmowanych przed sądem niższej instancji.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych oraz o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego oraz gdy stroną, jej organem, jej przedstawicielem ustawowym lub pełnomocnikiem jest sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, a także gdy stroną, jej organem lub jej przedstawicielem ustawowym jest adwokat, radca prawny lub radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się także wtedy, gdy zastępstwo procesowe Skarbu Państwa jest wykonywane przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa.

Podsumowując pozwany przedsiębiorca ma prawo samodzielnie złożyć odpowiedź na zażalenie na postanowienie w sprawie odrzucenia pozwu o klauzule niedozwolone.